Časté dotazy


Jaký je rozdíl mezi založením společnosti na míru a odkoupením s.r.o.?

 • Společnost založená na míru
  • Klient je prvním vlastníkem a jednatelem
  • Klient splácí základní kapitál z vlastních zdrojů
  • Název společnosti a sídlo je od počátku na Vámi zvolené adrese
  • Časová náročnost 2-3 týdny
 • Společnost Ready-made
  • Společnost lze začít využívat do 24 hodin
  • Plně splacený základní kapitál
  • Možnost změny názvu, předmětu podnikání, sídla a další


Musím při koupi společnosti splácet základní kapitál?

Klienti nepotřebují hotovost na splacení základního kapitálu s.r.o. (200 000 Kč) - základní kapitál je již v plné výši splacen a je zapsán v obchodním rejstříku. Za normálních okolností musíte při zakládání společnosti složit základní kapitál. Ready-made společnost už má základní kapitál (jmění) splacené námi. Nový majitel získá Ready-made společnost s nedoplatkem, který splatí postupně ziskem z podnikatelské činnosti.

Musím držet při základní společnosti kapitál na účtu v bance? Jak dlouho je základní kapitál blokován?

Častým omylem je mylná představa o nedotknutelnosti základního kapitálu společností (např. jeho trvalé deponování na bankovním účtu). Základní kapitál se po zápisu do obchodního rejstříku stává majetkem společnosti a ta s ním běžně disponuje, např. za takto vložené peníze nakupuje vybavení, zboží, platí mzdy. Základní kapitál je blokován v bance pouze po dobu rejstříkového řízení (cca 2 týdny), následně lze s vkladem disponovat.

Nemám prostředky na splacení základního kapitálu ve výši 200 000 Kč

Je-li společnost zakládána jediným společníkem, může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál (tedy minimálně 200 000 Kč). V případě založení firmy min. dvěma společníky ale postačuje splatit před zápisem společnosti do obchodního rejstříku 100 000 Kč (dohromady).

Dalším řešením je odkup již hotové (Ready-made) firmy, kde hradíte pouze cenu za převod obchodního podílu.

Jaké doklady potřebuji při založení/odkupu firmy?

Osoba, která bude statutárním orgánem ( jednatelem ) společnosti potřebuje:

 • výpis z rejstříku trestů (v případě záznamu v RT nás kontaktujte pro podrobnosti)
 • občanský průkaz nebo pas

Je-li občanem ČR: výpis z rejstříku trestů ČR;

Je-li občanem členského státu EU: výpis z evidence trestů tohoto státu, nebo členského státu posledního pobytu;

Je-li občanem jiného státu: výpis z rejstříku trestů ČR, výpis z evidence trestů domovského státu a států, ve kterých se dlouhodobě (více než 3 měsíce nepřetržitě) zdržoval v posledních 3 letech.

Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

 • K tomu je potřeba překlad tlumočníkem, který je zapsaný v seznamu vedeném krajským soudem, pokud jde o překlad z jazyka, který není úředním jazykem členského státu EU nebo EHS. Pokud jde o cizího státního příslušníka státu, se kterým ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být daný doklad opatřen apostilou nebo doložkou superlegalizace (více podrobností zde).

Osoba, která bude společníkem potřebuje :

 • občanský průkaz nebo pas
 • výpis z obchodního rejstříku (bude-li společníkem právnická osoba).

Doklady pro umístění sídla firmy ( pokud nevyužijete možnost poskytnutí sídla v našich objektech)

 • Písemný souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti (připravíme).
 • Výpis z katastru nemovitostí, ne straší 3 měsíců ke dni podání na soud.