Garantované služby při zakládání a prodeji Ready-made společností

SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o., která provozuje stránky www.spolecnostihned.cz garantuje bezdlužnost a právní čistotu nabízených společností ve smlouvě o převodu obchodního podílu.

Právní služby a poradenství poskytuje naší společnosti na základě rámcové smlouvy výlučně specializovaný advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Účetní služby naší společnosti poskytuje na základě rámcové smlouvy o vedení účetnictví a daňové evidence výlučně účetní společnost, která je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním účetních služeb.SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o. nabízí/zajišťuje:

  • asistenci se založením společnosti - jakékoli české, slovenské, maďarské, polské obchodní společnosti nebo družstva
  • odprodej námi založené společnosti na klíč (tzv. Ready-made společnosti)
  • jakoukoli změnu v zápise v obchodním nebo živnostenském rejstříku, jakož i veškeré tomu předcházející úkony v již stávající společnosti (např. změna společníka, změna jednatele, změna sídla, dělení a spojování obchodních podílů a další)
  • živnostenské listy, koncese, další podnikatelská oprávnění
  • registraci k jednotlivým daním
  • ohlášení (zřízení) provozovny, zrušení provozovny
  • organizování valných hromad