Postup prodeje společnosti

  1. Vyplníte příslušný formulář a zašlete na adresu info@spolecnostihned.cz. Nejpozději do 12 hodin budete kontaktován kvůli odsouhlasení rozpočtu, detailů prodeje, místa prodeje (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava případně jinde dle domluvy s klientem).
  2. Zpravidla do 24 hodin je uzavřena smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti a společník (valná hromada) rozhodne o odvolání původního a jmenování nového jednatele společnosti. Jednatel může za společnost jednat okamžitě po rozhodnutí společníka či valné hromady.
  3. Podle Vašeho přání se změní společenská smlouva nebo zakladatelská listina (změna předmětu podnikání, obchodního názvu - firmy sídla, vyřízení živnostenských listů), vše formou notářského zápisu ještě v den uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu.
  4. Změny jsou následně zapsány do obchodního rejstříku - zpravidla do 5 dnů (změny v obchodním rejstříku jsou pouze deklaratorní, konstitutivní je valná hromada a podpis smluv o převodu obchodního podílu - tzn. jste vlastníkem a jednatelem již ode dne valné hromady, nikoliv až od zobrazení změn v obchodním rejstříku).