Založení společnosti s.r.o.

Pokud dáváte přednost založení nové společnosti, my Vám ji založíme podle Vašich požadavků, také ručíme za zápis Vaší firmy do obchodního rejstříku kdekoliv v České republice i na Slovensku v dohodnutém termínu. Výhodou založení s.r.o. či a.s. oproti pořízení Ready-made firmy je čistá historie v úplném (nikoliv aktuálním) výpisu z Obchodního rejstříku (nefiguruje zde žádný jiný zakladatel než samotný klient). U založení společnosti na míru nicméně klient splácí základní kapitál z vlastních zdrojů. V případě potřeby jsme připraveni Vám prostředky pro splacení základního kapitálu půjčit.

V rámci založení firmy zajišťujeme:

  • potřebnou dokumentaci, včetně zakladatelských dokumentů společnosti
  • uspořádáme valnou hromadu
  • zastoupíme Vás při jednání s úřady státní správy (živnostenský úřad, finanční úřad)
  • provedeme za Vás ohlášení živností a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin
  • zajistíme ověření případně překlady dokumentů
  • zajistíme podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • zajistíme registraci nové společnosti k dani z příjmů právnických osob, případně k dalším daním

Výše uvedené úkony zajišťuje advokát, jelikož pouze advokát je oprávněn zastupovat před soudy a orgány státní správy opakovaně. Zastupování "neadvokátem" (obecným zmocněncem) může vést k nezaložení společnosti, odmítnutím podání. Veškeré případy jsou u nás pojištěny na částku 1 mil. Kč za každý případ.

Rychlost založení společnosti

Běžně trvá založení společnosti s ručením omezeným zhruba 3 týdny (7-10 dnů vyřízení živnostenských listů, 10 dnů zápis do obchodního rejstříku, včetně nabytí právní moci usnesení o zápisu společnosti). Společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku, tj. od toho okamžiku je možné za společnost jednat jménem společnosti.

Jednatelem ani společníkem (majitelem) nemusí být český občan, nemusí mít na území ČR ani pobyt. Společníkem může být jak domácí/zahraniční právnická tak fyzická osoba. Společnost musí mít určen předmět podnikání, na základě kterého jsou vyřízeny příslušné živnostenské listy pro právnickou osobu. Pro založení Vaší firmy na míru použijte dotazník.