Založení akciové společnosti (a.s.)

Akciová společnost (a.s.) je nejprestižnější právní formou kapitálové společnosti. Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem (právnickou osobou) nebo nejméně dvěma fyzickými osobami.


Výhody a.s.

Výhodou akciové společnosti je prestižní forma podnikání, akcionáři neručí za závazky společnosti, v případě akcií na majitele snadná převoditelnost akcií a relativní utajení majitelů (vlastníci akcií na majitele se nezapisují do obchodního rejstříku). Nevýhodou může být nutnost většího počtu osob v dozorčí radě a představenstvu.


Základní kapitál a.s.

K založení akciové společnosti potřebujete základní kapitál ve výši minimálně 2,000.000,-Kč, přičemž splaceno musí být nejméně 30 %, tj. 600.000,-Kč.

Statutární orgán - představenstvo

Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo (v případě jediného akcionáře jednočlenné, jinak tříčlenné), které jedná jménem akciové společnosti a vede činnost a.s. Na činnost představenstva a hospodaření akciové společnosti dohlíží tříčlenná dozorčí rada.

Utajení vlastníků

Pokud má akciová společnost více akcionářů, nejsou tito akcionáři společnosti uvedeni ve výpisu z obchodního rejstříku. V případě listinných akcií na majitele zaručuje jejich držení úplnou anonymitu akcionáře. Akcie na majitele jsou vždy snadno převoditelné (na rozdíl od obchodního podílu u s.r.o.) a jejich majitelem je právě ten, kdo tyto akcie drží.


Naše služby

  • zařídíme veškeré formality včetně živnostenských listů, koncesí
  • zařídíme rychlý zápis do obchodního rejstříku
  • provedeme daňovou registraci společnosti (daň z příjmu právnických osob, případně daň z přidané hodnoty)
  • vše i bez přítomnosti klienta v ČR


Formulář k vyplnění - 1. krok k a.s

Na základě Vámi vyplněného formuláře Vám do 24 hodin zašleme rozpočet založení a.s., potřebné doklady k podpisu a seznam dalších listin, které budou potřeba.