Založení slovenské společnosti (s.r.o., a.s.)

Nabízíme založení nové slovenské společnosti (s.r.o, a.s.), přičemž není nutné, aby klient cestoval na Slovensko. Založení slovenské s.r.o. nebo a.s. se může realizovat v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, případně jinde dle domluvy. Nabízíme zastupování na úřadech státní správy, registraci společnosti k dani z příjmu, DPH případně dalším daním.

U založení slovenské společnosti na míru (s.r.o. 5.000 €, a.s. 25.000 €) klient nesplácí základní kapitál na účet do banky (postačuje prohlášení zakladatele) - na rozdíl od založení firmy v ČR.


V rámci založení firmy zajišťujeme:

  • potřebnou dokumentaci, včetně zakladatelských dokumentů společnosti
  • uspořádáme valnou hromadu
  • zastoupíme Vás při jednání s úřady státní správy (živnostenský úřad, finanční úřad)
  • provedeme za Vás ohlášení živností a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin
  • zajistíme ověření případně překlady dokumentů
  • zajistíme podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • zajistíme registraci nové společnosti k dani z příjmů právnických osob, případně k dalším daním


Rychlost založení společnosti

Běžně trvá založení slovenské společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti 3 týdny (7-10 dnů vyřízení živnostenských listů, 10 dnů zápis do obchodního rejstříku, včetně nabytí právní moci usnesení o zápisu společnosti). Společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku, tj. od toho okamžiku je možné za společnost jednat jménem společnosti.

Jednatelem ani společníkem (majitelem) nemusí být slovenský občan, nemusí mít na území SR ani pobyt. Společníkem může být jak domácí/zahraniční právnická tak fyzická osoba. Společnost musí mít určen předmět podnikání, na základě kterého jsou vyřízeny příslušné živnostenské listy pro právnickou osobu. Pro založení Vaší firmy na Slovensku použijte formulář. Po obdržení vyplněného formuláře Vás budeme do 24 hodin kontaktovat ohledně dalšího postupu a odsouhlasení konečného rozpočtu.