Založení a vznik družstva

Družstvo jako společenství neuzavřeného počtu osob (právnických i fyzických) se stává v posledním období poměrně častou formou sdružení zejména občanů fyzických osob, jež sleduje zejména účel uspokojení bytových potřeb občanů.

Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva, která:

  • Určuje zapisovaný základní kapitál
  • Schvaluje stanovy
  • Volí představenstvo a kontrolní komisi
  • Základní členský nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva.
  • Družstvo musí mít alespoň 5 členů. Pokud jsou členy družstva alespoň 2 právnické osoby, nemusí být tato podmínka splněna.
  • Základní kapitál musí činit nejméně 50 000 Kč.
  • Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu.

V rámci komplexního servisu zařídíme veškeré formality včetně zápisu do obchodního rejstříku a vyřízení daňové registrace.